MV "KRUNK"

MV|KRUNK

DATE: 2015 TITLE: “KRUNK” Short VERSION Vocal: Junia Fujito (http://twitter.com/JETZEJOHNSON) Bassline: Hibiki Nishikawa Keyboard: Masayuki Hasuo Guitar: Hideyuki Ohashi Drums: Mai Koike Director / Film Editor:Ryo Asakura(Seventhgraphics) Camera Operator: Ryo Asakura / Lewo Saito / Hirokazu Kobayashi / yukky(Non-Art) / Take-Kawa(Non-Art)